Kako ostvariti svoja prava?

- putem telefona 053/771-115

- pisanim zahtjevom na adresu Komunalac d.o.o., Bartola Kašića 5a, 53 220 Otočac

- e- mail: komunalac@gs.t-com.hrSLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

- Anamarija Kraljić, bacc.admin.publ.

- Fax: 053/746-175