Cjenik usluga

Sve cjenike možete pronaći ovdje: voda, odvodnja, pročišćavanje, pražnjenje i odvoz otpada iz individualnih sustava odvodnje, cjenik ostalih usluga itd.

Vidi više

Obrasci za korisnike

Promjena korisnika, promjena adrese dostave računa, provjera ispravnosti vodometra, ugradnja vodomjera, izrada priključka itd.

Vidi više

Najčešća pitanja

Najčešća pitanja o vodnim uslugama Komunalca d.o.o. Otočac možete pročitati ovdje, možda nađete odgovor na svoje pitanje.

Vidi više
Komunalac d.o.o. Otočac

ZAKONI - Komunalac d.o.o. - Otočac

Za sve korisnike vodnih usluga Grada Otočca

Plan klasifikacijskih oznaka Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE (NN 125/2017) PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ( NN 66/2011, ) PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ( NN 47/2013 ) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ( NN 28/11, 16/14) Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti ( NN 44/14) PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI ( NN 24/2018) PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE ( NN br. 28/2011 ) PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE NN br. 16/2014 PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ( NN br. 9/2020 ) PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ( NN br. 3/2011 ) PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA ( NN br. 3/2020 ) PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA ( NN br. 26/2020 ) UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA NN 112/2010 UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN 82/2010 ) UREDBU O IZMJENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (83/2012) UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (151/2013) UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (116/2018) PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN 48/2019 ) UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN 82/2010 ) UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 83/2012 ) UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 10/2014, ) UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 32/2020 ) PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN 36/2020 ) UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA (NN 112/2010) Pravilnik o radu i unutarnjoj organizaciji 1.12.2021 Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava


PRAVILNICI - Komunalac d.o.o. - OtočacSve pravilnike Komunalca d.o.o. možete pronaći na ovoj stranici:

Dokumenti se pregledavaju putem izbornika, te se također mogu pretraživati u produžetku teksta:Plan klasifikacijskih oznaka

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE (NN 125/2017)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ( NN 66/2011, )

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA ( NN 47/2013 )

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe ( NN 28/11, 16/14)

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti ( NN 44/14)

PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI ( NN 24/2018)JAVNA ODVODNJA - Komunalac d.o.o. - OtočacPRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE ( NN br. 28/2011 )

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE NN br. 16/2014

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ( NN br. 9/2020 )

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ( NN br. 3/2011 )

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA ( NN br. 3/2020 )

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA ( NN br. 26/2020 )CIJENA VODNIH USLUGA - Komunalac d.o.o. - OtočacUREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA NN 112/2010

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN 82/2010 )

UREDBU O IZMJENI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (83/2012)

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (151/2013)

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA (116/2018)

PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN 48/2019 )

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN 82/2010 )

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 83/2012 )

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 10/2014, )

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( 32/2020 )

PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN 36/2020 )

UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA (NN 112/2010)OPĆI AKTI DRUŠTVA - Komunalac d.o.o. - OtočacPravilnik o radu i unutarnjoj organizaciji 1.12.2021

Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava
Accessibility