Obavijesti

 

Na dolje navedenom linku nalazi se prezentacija studijske dokumentacije projekta “AGLOMERACIJA OTOČAC, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda”, održane u četvrtak 14. siječnja 2016. godine.

Prezentacija OTOČAC – 11.1.2016


08.02.2014.

U vezi natpisa u javnim glasilima o obračunu usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavještavamo Vas da obračun navedenih usluga vršimo po Odluci o cijeni vodnih usluga od 10. prosinca 2011. godine.Odluka kao i izračun cijene vodnih usluga dostavljena je Vijeću za vodne usluge a sve u skladu sa Zakonom o vodama NN 153/09. Revizija koja se spominje u medijima kod nas nije bila i nemamo nikakav izvještaj o obavljenoj reviziji. Odluka o cijeni vodnih usluga može se vidjeti na našoj oglasnoj ploči te službenim mrežnim stranicama Komunalac d.o.o. (CJENIK)

Powered by CMS