Zaštita osobnih podataka

Komunalac d.o.o.Otočac štiti privatnost i s posebnom pažnjom pristupa osobnim podacima te sve osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) 25. svibnja 2018. godine još više se povećava zaštita pojedinaca i njihovih osobnih podataka.

Komunalac d.o.o. Otočac je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredio koji se podaci kupaca prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava kupaca vezana uz iznošenje osobnih podataka.

Kako ostvariti svoja prava?

  • putem telefona 053/771-115
  • pisanim zahtjevom na adresu Komunalac d.o.o., Bartola  Kašića 5a, 53 220 Otočac
  • e- mail: komunalac@gs.t-com.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Zahtjev ispitanika

Powered by CMS