Kontakt

KOMUNALAC d.o.o. za djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Bartola Kašića 5a

53 220 OTOČAC

Telefon: 053/771-115

Telefax: 053/771-115

E mail: komunalac@gs.t-com.hr

Powered by CMS