Unutarnja organizacija

1. URED DIREKTORA

Direktor: Marina Legčević, mag.oec.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: komunalac@gs.t-com.hr

2. SEKTOR EKONOMSKIH I OPĆIH POSLOVA

Zamjenik voditelja računovodstva: Kristina Ostović, struč.spec.oec.

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175, e-mail: kostovic.komunalac@gmail.com

Knjigovođa: Božica Mandarić, Božica Borić

Tel/fax: 053/771-115, 053/746-175

Voditelj općih poslova: Anamarija Burić, bacc.admin.publ.

Tel/mob: 053/771-115, e-mail: anamarija.buric@komunalac-otocac.hr

3. OPERATIVNO-TEHNIČKI SEKTOR

Rukovoditelj sektora: Krunoslav Orešković

Tel/mob: 053/771-115, 098/245-363, e-mail: krunoslav.oreskovic@komunalac-otocac.hr

Voditelj UPOV-a: Ana Šlat, dipl.ing.chem.

Tel/mob: 053/617-761

Voditelj projekata i nadzora gubitaka na vodoopskrbnom sustavu: Mario Jergović, ing.građ.

Tel/mob: 053/771-115, 098/231-595, e-mail: mjergovic.komunalac@gmail.com

Inženjer na istraživanju gubitaka i otklanjanju kvarova na vodoopskrbnom sustavu: Matija Božičević, bacc.ing.mech.

Tel/mob: 053/771-115, 099/493-8417, e-mail: mbozicevic.komunalac@gmail.com

 

 

Powered by CMS