O nama

Tvrtka: KOMUNALAC d.o.o. za djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Sjedište: Otočac, Bartola Kašića 5a
OIB: 86450923940
MBS: 03967816
Telefon: 053/771-115 Fax: 053/746-175
E mail: komunalac@gs.t-com.hr
Žiro račun:
• ERSTE – HR8224020061100105234
• PBZ – HR8723400091100126394
– ERSTE – HR1824020061500261262 (za naplatu vode)

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak (06:30-14:30)

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja:

– javna vodoopskrba
– javna odvodnja

Temeljni kapital: 23.986.700,00 kuna

Osnivači/članovi društva:
GRAD OTOČAC, OIB: 14180718952
Otočac, Kralja Zvonimira 10
– jedini član d.o.o.

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Mario Jergović, ing.građ.
– direktor
– zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke Skupštine Društva od 13.9.2021. god.

Nadzorni odbor:
Emir Hadžić – predsjednik Nadzornog odbora
Tomislav Rubčić – član Nadzornog odbora
Božo Matasić – član Nadzornog odbora

Osnivački akt:
Odluka o organiziranju javnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. od 28.10.1993. g.

Powered by CMS