Prigovor/reklamacija na račun

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača

Predstavnik udruge potrošača

Poslovnik reklamacije potrošača

REKLAMACIJA


Reklamacije se podnose pisanim putem, u roku od 8 (osam) 
dana od dana primitka računa, poštom, neposredno na 
urudžbeni zapisnik ili na e-mail adresu: 
komunalac@gs.t-com.hr

PRIGOVOR 

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača 
(„Narodne novine“ br. 41/14 i 110/15) obavještavamo 
potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo
u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu 
podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim 
prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem 
biti potvrđen primitak tog istog prigovora.

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

KOMUNALAC d.o.o. Bartola Kašića 5a, 53 220 OTOČAC

ili na e-mail adresu:   
anamarija.buric@komunalac-otocac.hr


Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo vam u 
pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka 
prigovora, pa stoga molimo da nam u svom pisanom 
prigovoru navedete kontakt adresu za dostavu 
odgovora.
Powered by CMS