Javna nabava

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa


1. Usluga izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava GACKA Otočac s izradom detaljnog matematičkog modela-sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti prema Projektnom zadatku objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 05.11.2014. god.,  br. poziva na nadmetanje 2014/S 005-0051053

2. Nabava opskrbe električnom energijom objekata Naručitelja u 2015. godini objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 20.11.2014. god.,  br. poziva na nadmetanje 2014/S 005-0053621

3. USLUGE IZRADE STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA – AGLOMERACIJA OTOČAC ZA PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 30.01.2015. god.,  br. poziva na nadmetanje 2015/S 005-0003835.

4. ZAMJENA VODOVODA NA LOKACIJI POLJICA U OTOČCU objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 12.02.2015. god.,  br. poziva na nadmetanje 2015/S 005-0005994.

5. ZAMJENA VODOVODA NA LOKACIJI BRLOG/BABIĆ MOST objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 27.4.2015. god., br. poziva na nadmetanje 2015/S 005-0018063 .

6. NABAVA I ISPORUKA VODOVODNOG MATERIJALA U 2015. GODINI objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 8.9.2015. god., br. poziva na nadmetanje 2015/S 005-0029932.

7. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U 2016. GODINI objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama 20.11.2015. god., br. poziva na nadmetanje 2015/S 005-0036407

 

Procedura za provedbu postupka javne nabave

 

 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

Powered by CMS