Vodoopskrba i odvodnja

Djelatnosti su:

  • javna vodoopskrba i
  • javna odvodnja.

 

– mjesečno očitavanje vodomjera

– periodična zamjena vodomjera

– izrada vodovodnih priključaka i izvedba zasebnih vodovodnih priključaka za stanove i poslovne prostore

– odvajanja vodovodnih priključaka od zajedničkog priključka

– izvođenje manjih vodovodnih linija i rekonstrukcija manjih dijelova vodovodne mreže

– kontrola, traženje i otklanjanje vodovodnih gubitaka

– popravci i rekonstrukcije vodovodnih instalacija javne vodoopskrbne mreže (popravci propuštanja i neispravnosti u oknima i kod vodovodnih priključaka, te premještaji vodovodnih priključaka i linija)

– popravci i održavanje vodovodnih objekata i uređaja i opreme (manji građevinski zahvati, strojarski, električarski, elektronski, monterski, …)

Sva voda registrirana na vodomjeru tretira se kao prodana voda i naplaćuje se. To se odnosi i na istjecanja na internim instalacijama bilo da nastanu od nemara, kvarova ili pucanja instalacija.

cijev

Powered by CMS