Cjenik usluga

Cjenikom  obuhvaćene su slijedeće kategorije usluga:

– Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
– Ugradnja i izmjena vodomjera na zahtjev korisnika
– Cijena ostalih usluga

CJENIK

 

 

 

Powered by CMS