Najčešća pitanja

Kako biste što lakše došli do traženih informacija ovdje možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja.

  • Kome se obratiti kod reklamacije računa?
  • Kome se obratiti za prevelik iznos računa uslijed curenja/kvarova na internoj instalaciji?
  • Može li se obračunati potrošnja i ispostaviti račun do stanja vodomjera koje je očitano od stane korisnika?
  • Na koji način se regulira pretplata utroška vode?
  • Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?
  • Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?
  • Promjena adrese dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanoga imena, prezimena, adrese na računu i sl.?
  • Kome se obratiti kada je uočena voda u šahtu?
  • Što poduzeti prilikom primitka Opomene pred isključenje kako ne bi došlo do isključenja iz vodoopskrbne mreže?
Powered by CMS