Najčešća pitanja

Kako biste što lakše došli do traženih informacija ovdje možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja.

1. Kome se obratiti kod reklamacije računa?

Prilikom reklamacije računa možete se telefonski obratiti osobi koja je račun ispostavila, a ukoliko niste zadovoljni odgovorom isto možete zatražiti i pismenim putem neposredno na urudžbeni zapisnik Društva, poštom na adresu: KOMUNALAC d.o.o. Bartola Kašića 5a, 53 220 Otočac, ili e-mailom na adresu: komunalac@gs.t-com.hr.

2. Kome se obratiti za prevelik iznos računa uslijed procurivanja vode na kućnoj instalaciji?

Kod situacija nastalih procurivanjem vode na kućnim instalacijama ili kako se kaže “iza vodomjera” požaliti se možete samo sebi, međutim ukoliko korisnik ne može sam utvrditi mjesto i uzrok procurivanja može se obratiti tehničkoj službi Društva koja će pomoći u pronalasku uzroka procurivanja. Takva curenja spadaju u nadležnost vlasnika kako objekta tako i komunalne instalacije.

3. Može li se obračunati potrošnja i ispostaviti račun do stanja vodomjera koje je očitano od stane korisnika tj. vlasnika objekta?

Takva mogućnost je dozvoljena ali usprkos takvoj mogućnosti radnici koji rade na poslovima očitanja imaju obvezu redovnog čitanja i kontrole stanja vodomjera.

4. Na koji način se regulira pretplata utroška vode?

Do ovakvih slučajeva redovnim očitanjem stanja na brojilu ne bi smjelo dolaziti, no zbog slučajeva kada korisnik sad očitava brojilo događa se da brojila budu prečitana. U tom slučaju usklađivanje stanja se vrši naredni mjesec/e u dogovoru sa korisnikom. Može se izvršiti i povrat više uplaćenih financijskih sredstava uz prethodni pismeni zahtjev Društvu.

5. Na koji način se vrši promjena broja članova kućanstva?

Odnosi se samo na stanare u stambenim zgradama koji nemaju vlastito brojilo-vodomjer, već su na zajedničkom brojilu stambene zgrade. U tom slučaju imenovanji predstavnik zgrade-stanara uz ovjeru samog stanara potpisuje i dostavlja Društvu dopis u kojem je naveden broj članova domaćinstva sa točnim datumom nastale promjene. Ispravci broja članova domaćinstva mogu se izvršiti samo za tekući mjesec, nikako retroaktivno.

6. Kako se vrše promjene naziva potrošača uvjetovane promjenom vlasništva ili najma?

Promjene naziva i adrese potrošača vrše se isključivo na temelju vjerodostojnih isprava (ovjeren kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu, ugovor o korištenju objekta, vlasnički ili posjedovni list i sl.) koji se uz pisani zahtjev osobno predaju ili šalju poštom na adresu Društva.

7. Promjena adrese dostave računa ili ispravak pogrešno iskazanoga imena, prezimena, adrese na računu i sl.?

Vrši se u pravilu na osnovu pismenog zahtjeva – prigovora koji se može podnijeti neposredno na urudžbeni zapisnik Društva ili poštom, odnosno e-mailom. Manji ispravci mogu se izvršiti telefonski sa obračunskom službom.

8. Kome se obratiti kada je uočena voda u šahtu?

Za sve kvarove na vodovodu na raspolaganju je telefon 053/771-115 od 00,00-24,00 h. Tijekom radnog vremena od 6,30-14,30 h kvarovi se prijavljuju tajnici, a preostalo vrijeme dežurnom operateru koji će angažirati ekipu za otklanjanje pojedine vrste kvara. Prije poziva poželjno je da korisnik sama pokuša utvrditi uzrok procurivanja vode (vodovod, podzemna ili oborinska voda).

9. Što poduzeti prilikom primitka Opomene pred isključenje kako ne bi došlo do isključenja iz vodoopskrbne mreže?

Najbolje je ne dovesti se u takvu situaciju te uredno, na vrijeme i u rokovima plaćati nastale obveze. No, ako se već desi da dobijete opomenu nabolje je podmiriti zaostale nepodmirene obveze. Ukoliko ste dobili opomenu a smatrate da ste uredno podmirili sve obveze, kontaktirajte obračunsku službu kako bi provjerili da li u međuvremenu evidentirana uplata.

Powered by CMS