Obavijest korisnicima

U vezi natpisa u javnim glasilima o obračunu usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavještavamo Vas da obračun navedenih usluga vršimo po Odluci o cijeni vodnih usluga od 10. prosinca 2011. godine.Odluka kao i izračun cijene vodnih usluga dostavljena je Vijeću za vodne usluge a sve u skladu sa Zakonom o vodama NN 153/09. Revizija koja se spominje u medijima kod nas nije bila i nemamo nikakav izvještaj o obavljenoj reviziji. Odluka o cijeni vodnih usluga može se vidjeti na našoj oglasnoj ploči te službenim mrežnim stranicama Komunalac d.o.o. (CJENIK)

Komunalac d.o.o. Otočac
Možete ostaviti odgovor, ili trackback vašega weba.

Pošalji komentar

Powered by CMS