Prava i obveze potrošača

  • Omogućiti isporučitelju  vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka  vremena.
  • Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera – Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku.
  • Ne dopustiti trećoj osobi da bez znanja  Komunalca i odvodnje troši vodu preko njegovih internih instalacija.
  • Platiti naknadu za isporučenu količinu komunalne usluge u roku 10 dana od dana primitka računa, a najkasnije do datuma dospijeća  naznačenog na računu.
  • Reklamirati ispostavljeni račun u roku 8 dana od dana primitka računa.
  • Potrošač je dužan pravovremeno se odjaviti, odnosno prijaviti kao korisnik usluga vodoopskrbe te dati točne podatke za određivanje kategorije potrošnje.
  • Investitori su dužni dojaviti završetak gradnje objekata radi pravovremene promjene u evidenciji korisnika zbog primjene odgovarajuće cijene.
Možete ostaviti odgovor, ili trackback vašega weba.

Pošalji komentar

Powered by CMS