Archive for February, 2014

Prava i obveze potrošača

Omogućiti isporučitelju  vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka  vremena. Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera – Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret potrošača, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku. Ne dopustiti trećoj […]

Naša obveza

Starogrčki filozofi smatrali su vodu početkom svega, a moderna znanost tvrdi da se živa bića najvećim dijelom sastoje od vode (50 do 90%). Voda kao osnovni preduvjet života, nastanka i razvoja civilizacije predstavlja vrijednost nemjerljivu materijalnim dobrima.  Naša je prioritetna obveza i odgovornost sačuvati zdravu i pitku vodu za generacije koje dolaze.

Powered by CMS