KOMUNALAC d.o.o.

Komunalac d.o.o.
za djelatnosti javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje
Otočac, Bartola Kašića 5a

Pružamo usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda na području grada Otočca.

Osiguravamo svim sadašnjim i novim korisnicima 
pitku vodu!

Powered by CMS