KOMUNALAC d.o.o.

Obavijest korisnicima COVID 19!

Zahtjevi i obrasci:
Zahtjev promjena adrese dostave računa
Zahtjev promjena naziva potrošača
Zahtjev za demontažu vodomjera
Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i potvrde na gp
Zahtjev za izdavanje potvrde
Zahtjev za priključenje na vodoopskrbu i odvodnju

Odluka o radnoj obvezi i mjerama prevencije
Odluka o organizaciji rada

za djelatnosti javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje
Otočac, Bartola Kašića 5a

Pružamo usluge vodoopskrbe i odvodnje na području 
grada Otočca i općine Vrhovine.

Osiguravamo svim sadašnjim i novim korisnicima 
pitku vodu!

Powered by CMS